Na bericht van acceptatie van mijn reservering maak ik meteen de borg van € 100,00 en een voorschot van € 100,00 (samen € 200,00) over op IBAN NL 95 ASNB 0709093411 t.n.v. G. van Berkel, Bavel. Uiterlijk 6 weken voor de ingangsdatum van de huur maak ik het restant van de huursom over. Bij annulering langer dan 6 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode worden de borg en voorschot teruggestort onder inhouding van € 50,00 annuleringskosten. Bij annulering later dan 6 weken voor de aanvraag van de huur is de gehele huursom verschuldigd. U wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.